Välkommen!

På Kontrollplan direkt skapar vi skräddarsydda kontrollplaner – för enklare bygglovsåtgärder utan krav på en certifierad kontrollansvarig.

“Vid varje bygglovsärende eller bygganmälan ska den sökande också ta fram en kontrollplan anpassad till de aktuella åtgärderna.”

Genom vår långa erfarenhet av kontrollplaner och byggprojektering tar vi fram en kontrollplan efter behovet av kontroll i just ditt ärende.

Alla våra kontrollplaner är anpassade till gällande lagstiftning om kontrollplaner och godkänns av samtliga Sveriges kommuner.

Innan du får din kontrollplan hemskickad – i brevlådan, via e-post eller både och – granskas den av våra certifierade kontrollansvariga för att säkerställa att allt är korrekt. Det slutgiltiga förslaget till kontrollplan skickas hem till dig och kan därefter bifogas när din ansökan om bygglov/bygganmälan ska skickas in till kommunen.

Gå vidare till nästa steg!