Vi kan kontrollplaner!

Våra kontrollplaner är lämpliga för enklare bygglovsärenden eller vid en bygganmälan där Boverket eller din kommun sedan tidigare bedömt att en certifierad kontrollansvarig enl PBL inte är nödvändig.

I listan nedan kan du se de vanligast förekommande åtgärderna där en kontrollansvarig som regel inte är nödvändig:

Installation av Takkupa
Installation av Braskamin
Inredning av garage, källare, vind
Inglasning av balkong
Murar, plank och skyltar
Nybyggnad garage, carport, uthus
Tillbyggnad småhus
Rivning av byggnad
Nybyggnad av komplementbyggnad (ej bostad)
Nybyggnad av komplementbostadshus
Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus
Fasadändringar; tilläggsisolering, ny dörr eller fönster i fasad
Markåtgärder
Installation av solfångare eller solceller
Trädäck, altan eller terrass

Skicka din förfrågan via formuläret på nästa sida så återkommer vi med en offert inom 24 timmar!

Gå vidare till nästa steg!